Leatherhead

Franczyzowa

Ultimates

Rok wydania

2022

Rodzaj wydania

Boxed

Seria lub fala

TMNT Series 5

Materiał źródłowy

Teenage Mutant Ninja Turtles

PREDATOR.jpg
Other Links Icon.jpg
Leatherhead
Leatherhead
S7_Logo_340x.png